18F-FLT

18F-FLT (18F-fluorothymidine, 3’-deoxy-3’-18F-fluorothymidine, Alovudine (18F) injectie)

Fluorothymidine is een analoog van het nucleoside thymidine (deoxythymidine). FLT wordt door actief transport uit het bloed naar cellen getransporteerd. FLT is in de cel een substraat voor thymidinekinase 1 (TK1) en is gefosforyleerd maar wordt niet in het DNA opgenomen.

De veronderstelling is dat de concentratie van FLT-nucleotiden in cellen evenredig is met TK1-activiteit en derhalve met cellulaire proliferatie.

Monitoring van cellulaire proliferatie door PET is een hulpmiddel om de respons op behandeling tegen kanker te volgen.

De voornaamste tests voor 18F-FLT zijn:

Test

Techniek/instrument

Uitzicht

Visueel

Radionuclidische identiteit

Gammastralingspectroscopie met een meerkanaals analyser

Radionuclidische identiteit

Halfwaardetijdbepaling met een dosiskalibrator

pH

pH-meter of pH strips  met lezing door een reflectiefotometer

Chemische zuiverheid (Alovudine en aanverwante stoffen)     

Gradiënt HPLC met UV-detector

Onzuiverheid kryptofix (amine polyether)

Spottest

Restsolventen

Gaschromatographie

Bacteriële endotoxinen (LAL)

Endosafe Portable Test System (PTS)

Radiochemische zuiverheid

Radio-HPLC

Radiochemische zuiverheid

Radio-TLC

Radiochemische identiteit

Radio-HPLC

Osmolaliteit

Osmometer

Radionuclidische zuiverheid

Gammastraling-spectroscopie met meerkanaals analyser

Steriliteit

Aanvullende methode

Radioactiviteit

Dosiscalibrator