PRINCIPES M.B.T. DE INZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

In principe wordt de toegang tot de informatie die op of via de site beschikbaar is, verschaft zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres...

In uitzonderlijk gevallen, indien men extra diensten wenst te verkrijgen (verzoek om informatie, reservering, ledentoegang, abonnement op een nieuwsbrief ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactinformatie, aan de gebruiker wordt gevraagd. In dit geval wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gesteldt en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit :

  • dat uw persoonlijke gegevens alleen kunnen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het doel dat tijdens hun verzameling is aangegeven.
  • dat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, hun nauwkeurigheid te controleren en eventuele fouten met betrekking tot deze te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, waarvan de details hieronder worden vermeld.
  • De regionale overheid verbindt zich ertoe de beste beveiligingsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld.

VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING

Elk verzoek of vraag met betrekking tot de bescherming van de privacy op de site, kan bij ons worden aangevraagd op het postadres dat op de site wordt vermeld, evenals per e-mail aan het adres info@elysia-raytest.com.


GEBRUIK VAN INFORMATIE MET BETREKKING TOT NAVIGATIE VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevenss:

  • het IP-adres dat aan u is toegewezen bij aanmelding;
  • de datum en tijd van toegang tot de site;
  • de geraadpleegde pagina's;
  • het type browser dat wordt gebruikt;
  • het platform en / of het besturingssysteem dat op de pc is geïnstalleerd;
  • de zoekmachine, evenals de zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers in de verschillende secties van de site te meten en verbeteringen aan te brengen.


GEBRUIK VAN COOKIES

Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan deze website soms worden gebruik maken van "cookies".

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt opgeslagen door een website in de internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden opgehaald tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft aangemaakt. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan, waardoor u niet telkens hetzelfde toetsaanslagen hoeft te herhalen tijdens elk bezoek aan onze site

De meeste "cookies" werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen van hen bevat informatie waardoor u het risico loopt telefonisch, per e-mail of per post te worden benaderd. U kunt uw browser ook zo configureren dat u steeds wordt geïnformeerd wanneer u een 'cookie' aanmaakt, of om registratie ervan te voorkomen.

Contact