Radio-TLC

We bieden verschillende radio-TLC-scanners voor PET- en SPECT-metingen, met speciale oplossingen voor Gamma en voor Beta-detectie of oplossingen die kunnen worden gebruikt voor beide soorten activiteiten.

Al onze radio-TLC-systemen hebben GMP / GLP-conforme acquisitiesoftware en USB-besturing. Onze radio-TLC-systemen zijn autonoom en de werkingskosten zijn minimaal, omdat er geen gasbron nodig is.