18F-FBB

[18F]-FBB, Florbetaben (18F) injectie

[18F]-FBB is een diagnostische radiotracer ontwikkeld voor routinematige klinische toepassingen om β-amyloïde plaques in de hersenen te visualiseren. Het is geïndiceerd voor Positron Emission Tomography (PET) beeldvorming van β-amyloïde neuritische plaquedichtheid in de hersenen van volwassen patiënten met cognitieve stoornissen die worden geëvalueerd op de ziekte van Alzheimer (AD) en andere oorzaken van cognitieve stoornissen. β-amyloïde is een belangrijk neuropathologisch kenmerk van AD.

De voornaamste tests voor [18F]-FBB zijn:

Test

Techniek / instrument

Uitzicht

Visueel

Radionuclidische identiteit

Gammastralingspectroscopie met een meerkanaals analyser (MUCHA)

Radionuclidische identiteit

Halfwaardetijdbepaling met een dosiskalibrator of alternatieve detector

pH

pH-meter of pH-strips met lezing door een reflectiefotometer

Chemische zuiverheid (FBB en verwante stoffen, BOC-stilbeentriethyleenglycol en stilbeenmesylaat)

Gradiënt-HPLC met UV-detector

Onzuiverheid kryptofix 222 (amine polyether)    

Spottest

Restsolventen

Gaschromatographie

Bacteriële endotoxinen (LAL)

Endosafe draagbaar test systeem (nexgen PTS)

Radiochemische zuiverheid

Radio-HPLC (gradiënt met UV detector)

Radiochemische zuiverheid

Radio-TLC

Radiochemische identiteit

Radio-HPLC

Osmolaliteit (niet verplicht)

Osmometer

Radionuclidische zuiverheid

Gammastraling-spectroscopie met meerkanaals analyser (MUCHA)

Steriliteit

Compendiale methode

Radioactiviteit, volumische activiteit

Dosiscalibrator