Elysia heeft zich aangesloten bij Rad4Med

Rad4 Med is het Belgische netwerk voor toepassingen van radioactiviteit in de gezondheidszorg (Belgian Network for Radiation Applications in Healthcare).

Met Rad4Med willen we het bewustzijn vergroten over het gebruik van radioactiviteit in de gezondheidszorg en de zichtbaarheid verbeteren.

Voor meer informatie betreffende Rad4Med, kan u terecht op http://rad4med.be/


Contact