18F-FDG

18F-FDG (Fluodeoxyglucose-18F injectie)

18F-FDG PET is een veel gebruikte beeldvormingsmodaliteit in de oncologie geworden. 18F-FDG is een analoog van glucose dat de radionuclide fluor-18 bevat. Deze radiotracer biedt waardevolle functionele informatie op basis van de verhoogde glucoseopname en glycolyse van kankercellen.

Fluor F-18 vervalt door positron (β +)-emissie en heeft een fysieke halfwaardetijd van 109,7 minuten.

De kwaliteitseisen van 18F–FDG zijn beschreven in verschillende farmacopeeën waaronder de USP, BP, EP ...

Hoewel er enkele verschillen zijn tussen deze referenties, zijn de filosofie en sleutelanalyse vergelijkbaar en vereisen ze dezelfde analytische apparatuur.

De voornaamste tests voor 18F-FDG zijn :

Test

Techniek / instrument

Uitzicht

Visueel

Radionuclidische identiteit

Gammastralingspectroscopie met een meerkanaals analyser (MUCHA)

Radionuclidische identiteit

Halfwaardetijdbepaling met een dosiskalibrator of een alternatieve detector

pH

pH-meter of pH strips met lezing door een reflectiefotometer

Chemische zuiverheid (Chloro-DG, FDG)

Isocratische HPLC met een koolhydraatdetector (PAD of RID) en een He zuivering

Onzuiverheid kryptofix 222 (amine polyether)   

Spottest

Restsolventen (EtOH, CH3CN)

Gaschromatographie

Bacteriële endotoxinen (LAL)

Endosafe Portable Test System (nexgen PTS)

Radiochemische zuiverheid

Radio-HPLC

Radiochemische zuiverheid

Radio-TLC

Radiochemische identiteit

Radio-HPLC

Osmolaliteit (niet verplicht)

Osmometer

Radionuclidische zuiverheid

Gammastraling-spectroscopie met meerkanaals analyser (MUCHA)

Steriliteit

Compendiale methode

Radioactiviteit, volumische activiteit

Dosiscalibrator